Page 7 - MAZOWIECKI SZLAK LITERACKI
P. 7

Trasa północno-zachodniego Mazowsza
    Zielona Trasa Mazowieckiego Szlaku Literackiego biegnie
    przez północno-zachodnie Mazowsze. Od Lasek, przez
    Zaborów, Sanniki, Płock, Sarbiewo, Ciechanów, Szulmierz,
    Opinogórę, Gołotczyznę, Pułtusk, po Serock i Zegrzynek.



    TRASY DOJAZDU
    Łączny czas przejazdu całej trasy – ok. 8 godz. 30 min.


    LASKI
    Do Lasek dojeżdżamy trasą S7 (Warszawa-Płońsk), je-
    dziemy nią aż do Łomianek, na skrzyżowaniu ul. Kolejo-
    wej z Wiślaną skręcamy w prawo, potem w lewo w Kam-
    pinoską, mijamy Wólkę Węglową, w Mościskach skręcamy
    w prawo, w ul. 3 Maja i jedziemy nią prosto do Lasek.

    Czas przejazdu - ok. 1 godz.


    ZABORÓW

    Z Lasek jedziemy ul. 3 Maja do Izabelina, skręcamy
    w lewo, w ul. Fedorowicza, w kierunku Hornówka, jedzie-
    my prosto aż do drogi 580 i skręcamy w prawo (kierunek
    Sochaczew), za 10 km dojedziemy do Zaborowa.
    Czas przejazdu - ok. 20 min.



    SANNIKI
    Z Zaborowa jedziemy drogą wojewódzką 580 do Socha-
    czewa (mijamy m.in. Leszno, w którym znajduje się póź-
    nobarokowy pałac z XVIII w. oraz Żelazową Wolę – miejsce
    narodzin Fryderyka Chopina). W Sochaczewie kierujemy
    się na drogę wojewódzką 577, którą docieramy do Sannik.

    Czas przejazdu – ok. 1 godz.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12