Page 5 - MAZOWIECKI SZLAK LITERACKI
P. 5

Podążając szlakiem miejsc związanych z życiem i twórczością
    polskich pisarzy, poznamy też niezwykłe, atrakcyjne turystycz-
    nie i przyrodniczo miejsca na Mazowszu. Dużo więcej informacji
    o odwiedzanych miejscowościach i zabytkowych obiektach, ich
    szczegółowy opis, wraz z mapami i biogramami artystów, znaj-
    dziemy na stronie Fundacji: www.terazmazowsze.eu.
    Mazowiecki Szlak Literacki nie jest szlakiem tradycyjnym –
    w terenie nie spotkamy oznakowania i drogowskazów. Rzadko
    można trafić na tablice informujące o lokalnych atrakcjach
    oraz miejscach związanych z życiem i twórczością artystów
    związanych z Mazowszem. W praktyce więc, bez specjalnego
    przygotowania i stosownych materiałów, trudno taką trasę
    w pełni poznać. Dzięki dofinansowaniu naszego projektu ze
    środków Samorządu Województwa Mazowieckiego opraco-
    wana została baza wiedzy dostępna na stronie Fundacji oraz
    zbudowana i nieodpłatnie udostępniona aplikacja mobilna
    „Mazowieckiego Szlaku Literackiego”. Ponadto, na trzech tra-
    sach MSL zostało umieszczonych 75 biconów – czujników sy-
    gnalizujących właścicielom smartfonów lub tabletów zbliżanie
    się do jednego z oznaczonych na trasie atrakcyjnych miejsc
    (muzeum, pomnik, obiekt przyrody itp.).
    Aplikacja, przewodnik turystyczny oraz informacje ze stro-
    ny www.terazmazowsze.eu wskazują atrakcje turystyczne
    położone wzdłuż tras MSL: kapliczki, zabytkowe i historyczne
    obiekty oraz perełki sztuki sakralnej i ludowej. Poznanie tych
    miejsc pozwoli na lepsze zrozumienie twórczości związanych
    z Mazowszem poetów i pisarzy oraz poznanie historii, obycza-
    jów i czasów, w których żyli.
    Zachęcamy do lektury przewodnika oraz korzystania z apli-
    kacji mobilnej Mazowieckiego Szlaku Literackiego. Mamy na-
    dzieję, że publikacja stanie się inspiracją do tworzenia wła-
    snych tras i odwiedzania mniej lub bardziej znanych zakątków
    Mazowsza.


                   Zbigniew Szumera

                    Prezes Fundacji
                   TERAZ MAZOWSZE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10