Page 4 - MAZOWIECKI SZLAK LITERACKI
P. 4

OD WYDAWCY

    Zapraszamy na Mazowsze. Na turystyczne szlaki wiodące przez
    drogi i bezdroża centralnej Polski, do urokliwych miast, mia-
    steczek i wsi, które kryją nieznane skarby architektury i kultu-
    ry, ale przede wszystkim do miejsc związanych z niezwykłymi
    ludźmi polskiej literatury i kultury. Tymi, którzy świadomie lub
    przypadkiem związali się z Mazowszem. Niektórzy się tu uro-
    dzili i spędzili całe życie. Innych rzucił tu los, a jeszcze inni
    okazjonalnie bywali w różnych miejscach i z różnych powodów.
    Wszyscy, których przypomnimy, zasługują na naszą pamięć
    i zainteresowanie.
    Wśród twórców, którzy pojawią się na Mazowieckim Szlaku
    Literackim, są m.in. takie tuzy polskiej literatury i kultury, jak
    Jan Kochanowski, Fryderyk Chopin, Zygmunt Krasiński, Cyprian
    Kamil Norwid, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz, Stefan
    Żeromski, Zofia Nałkowska, Władysław Broniewski, Jarosław
    Iwaszkiewicz, Witold Gombrowicz, Miron Białoszewski… Ale też
    całkiem lub prawie zapomniani – ks. Maciej K. Sarbiewski, Wło-
    dzimierz Wolski, Wiktor Gomulicki, Jerzy Szaniawski, nie mó-
    wiąc już o Francu Fiszerze.
    Zachęcamy do odwiedzenia miejsc, w których bywali. Pole-
    camy obejrzenie pamiątek, a przy okazji uświadomienie sobie,
    jak bogata i pełna niespodzianek jest historia regionu. Warto
    poznać przeszłość, żeby zrozumieć teraźniejszość. Dzieła na-
    szych Mistrzów mogą w tym bardzo pomóc.
    Przewodnik po trzech trasach Mazowieckiego Szlaku Literac-
    kiego, przygotowany przez Fundację Teraz Mazowsze, na pew-
    no przyda się nauczycielom i organizatorom turystyki szkolnej.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9