Page 15 - MAZOWIECKI SZLAK LITERACKI
P. 15

Zieloną trasą po Mazowieckim Szlaku Literackim


   » Drewniana zabudowa przy ul. Wiejskiej (chałupy z XIX wieku).
   » Wiatrak koźlak z 1911 r.

   Informacja turystyczna
   » Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina
    w Sannikach, 09-540 Sanniki, ul. Warszawska 142,
    tel. 24 268 11 08, www.ecasanniki.pl


    PŁOCK

   Historia
   Płock uzyskał prawa miejskie w 1237 r. – jest najstarszym mia-
   stem na Mazowszu i jednym z najstarszych w Polsce. Był sie-
   dzibą biskupów, książąt mazowieckich i polskich władców,
   a w latach 1079-1138 stolicą Polski. Leży na pograniczu Kotliny
   Płockiej i Pojezierza Dobrzyńskiego.

   Współczesność
   Współczesny Płock to miasto na prawach powiatu. Jest ośrod-
   kiem atrakcyjnym turystycznie, z wieloma zabytkami, muzeami,
   teatrami i ogrodem zoologicznym. Honorowi obywatele miasta
   to m.in.: Józef Piłsudski (1921), Ignacy Mościcki (1928), Edward
   Rydz-Śmigły (1938), Władysław Broniewski (1950), Mira Zimiń-
   ska-Sygietyńska (1985), Karl Dedecius (1994), Kazimierz Górski
   (2004), Jolanta Szymanek-Deresz (2010), Janina Fetlińska (2010),
   Tadeusz Mazowiecki (2011).
   Twórcy
   » Władysław Broniewski (1897-1962) – poeta, autor liryków re-
    wolucyjnych, tłumacz, żołnierz, uczestnik wojny polsko-bol-
    szewickiej. Urodził się w Płocku.

   Płock wieczorem – panorama.
                         13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20