Page 14 - MAZOWIECKI SZLAK LITERACKI
P. 14

Zieloną trasą po Mazowieckim Szlaku Literackim


               niowego miejscowa ludność
               brała udział w walkach nie-
               podległościowych. W 1905  r.
               doszło do strajków w tutejszej
               cukrowni. W 1915 r. Sanniki
               znalazły się w obszarze oku-
               powanym przez Niemcy, na
               którym w roku 1917 prokla-
               mowano niesamodzielne Kró-
               lestwo Polskie. W listopadzie
               1918 r. Sanniki znalazły się
               w granicach  II Rzeczypospo-
               litej. W 1943 r.  Niemcy nada-
               li Sannikom oficjalną nazwę
    Pałac w Sannikach.   Sannikau.

    Współczesność
    Sanniki  leżą na  Równinie Kutnowskiej, w  woj. mazowieckim,
    pow. gostyniński. Siedziba gminy. Prawa miejskie otrzymały
    1 stycznia 2018 r.

    Twórcy
    » Fryderyk Franciszek Chopin – najwybitniejszy polski kompo-
    zytor i pianista. Urodził się 1 marca 1810 r. w Żelazowej Woli,
    zmarł 17 października 1849 r w Paryżu. Od września 1831 roku
    mieszkał we Francji.

    Trzeba zobaczyć
    » Kościół Trójcy Świętej, neoklasycystyczny, wzniesiony w latach
    1870-1872.
    » Zespół pałacowo-parkowy im.  Fryderyka Chopina z  pała-
    cem z końca XVIII w., gruntownie przebudowanym w 1910 r.
               W pałacu tym gościł Fryderyk
               Chopin (przypomina o tym
               tablica umieszczona na ele-
               wacji). W lewym skrzydle znaj-
               duje się ośrodek chopinowski
               oraz małe muzeum poświęco-
               ne kompozytorowi, a w parku
               – pomnik Fryderyka Chopina.
               Obok pałacu spichlerz z I poł.
               XIX wieku.
    Pomnik Fryderyka Chopina w pałacowym parku
    12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19