Page 13 - MAZOWIECKI SZLAK LITERACKI
P. 13

Zieloną trasą po Mazowieckim Szlaku Literackim


   » Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – powieściopisarz i publicy-
    sta; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 za
    całokształt twórczości. W „Ogniem i mieczem” dowiadujemy
    się, że Wołodyjowski i Zagłoba od pana Trzaskowskiego mieli
    nabyć konie dla regimentu, lecz po drodze doszło do poje-
    dynku z Bohunem w Lipkowie. W Zaborowie były nagrywane
    plenery m.in. do filmów „Lalka” i „Kariera Nikodema Dyzmy”.

   Trzeba zobaczyć
   » Kościół pw. św. Anny – pa-
    rafialny, wzniesiony w 1791
    roku w miejscu wcześniej-
    szych świątyń.
   » Zespół pałacowy Goldstan-
    dów – z II poł. XIX w., park
    z I poł. XIX w. w stylu francu-
    skim.
   » Czworaki z I poł. XIX w.
   » Zespół folwarczny z przeło-
    mu XIX i XX w.
   » Oficyna.
   Walory naturalne
   » Puszcza Kampinoska.
   » Ścisłe rezerwaty przyrody:
    Rezerwat Debły, Kalisko  Kościół pw. św. Anny.
    i Zaborów Leśny.

   Szlaki turystyczne
   » www.kampinoski-pn.gov.pl
   » www.otwock.pttk.pl


    SANNIKI

   Historia
   W okresie  średniowiecza były tu wyrabiane sanie dla książąt
   płockich. Stąd nazwa miejscowości. Pierwsze wzmianki o San-
   nikach pochodzą z XIV wieku, w 1462 r. zmarł tu książę Siemowit
   VI. Od XVI wieku wieś była stolicą starostwa niegrodowego, od
   1793  r. znajdowała się w  zaborze pruskim. Od 1807 r. Sanniki
   należały do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. do Królestwa
   Polskiego w zaborze rosyjskim. W 1828 r. w pałacu sannickim
   przebywał gościnnie Fryderyk Chopin. Podczas powstania stycz-

                         11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18