Page 11 - MAZOWIECKI SZLAK LITERACKI
P. 11

Zieloną trasą po Mazowieckim Szlaku Literackim


   Walory naturalne
   » Kampinoski Park Narodowy – unikatowy kompleks leśny przy
    północno-zachodniej granicy Warszawy. Pod ścisłą ochroną
    znajdują się 22 wydzielone obszary. W krajobrazie dominu-
    ją wydmy i bagna. Najczęściej spotykanym zespołem leśnym
    jest kontynentalny bór sosnowy świeży. Wśród zwierząt łoś
    – symbol parku, bóbr i ryś. W Parku jest ostoja ptaków o ran-
    dze europejskiej. Należy on też do sieci NATURA 2000 i jest
    Rezerwatem Biosfery (UNESCO). Na jego terenie odbywały się
    walki powstańcze w 1794 i 1863 r., walki we wrześniu 1939 r.
    i w 1944 r. Pozostały po nich mogiły powstańców z 1863 r.,
    cmentarz partyzantów, cmentarz rozstrzelanych w latach
    1939-1944 w Palmirach. W Parku dozwolona jest turystyka
    piesza, rowerowa i konna. Atrakcją jest zabytkowa kolej wąsko-
    torowa z Sochaczewa.

   Szlaki turystyczne
   » www.kampinoski-pn.gov.pl

   Informacja turystyczna
   » Centrum Kultury Izabelin,
    ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin,
    tel. 22 752 68 00, www.centrum.izabelin.pl
   » Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego,
    ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin,
    tel.: 22 722 60 01, 22 722 60 21.   Kaplica pw. Matki Boskiej Anielskiej.
                         9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16